Zorunlu Trafik Sigortası Poliçesi Teminatları

Zorunlu trafik sigortası teminat limitleri araç çeşitlerine ve araçlar ile ilgili mesleki  faaliyette bulunanlara göre değişebilir. Zorunlu trafik sigortalarındaki teminatlar şunlardır;

Kişi başına vefat ve tedavi teminatı: Bir hasar durumunda her kişi için ödenecek olan vefat ve tedavi masraflarını karşılar.

Kaza başına vefat ve tedavi teminatı: Bir hasar durumunda bir kazadaki tüm kişilerin vefat ve tedavi masraflarını karşılar.

Araç ve kaza başına maddi hasar teminatı: Bir hasar durumunda karşı tarafa verilen maddi zararları karşılar.

Hasarsızlık indirimi ve Zamlı Prim Uygulaması :

Trafik poliçelerinde hasarsızlık indirimi ve zamlı prim uygulaması basamak ve oranları genel şartlar ile belirlenmiştir. Bu genel şartlara göre, hasarsızlık indirimi ve zamlı prim uygulaması bütün sigorta şirketlerinin poliçeleri için aynı şekilde uygulanır.
Ilk kez sigortalanacak olan araçlara hasarsızlık indirimi uygulanmaz. Aracın hasarsızlığının olması halinde, hasarsızlık süresine göre her yıl prim oranı bir basamak indirilir, böylece prim indirim oranı artar.

Bir hasar durumunda ödenen bir tazminat olmuş ise, bir sonraki sigorta sözleşmesinde prim oranı bir basamak yükseltilir.
Prim indirimleri veya zamlı prim uygulaması poliçede ismi yazılı kişiye göre yapılır. İndirime hak kazanmış veya zamlı prime konu olan kişi, aracını devredip, aynı araç türünde başka bir araç satın alabilir.Bu durumda yeni bir poliçe talep ederse indirimli veya zamlı prim uygulaması aynı şekilde devam eder.

Sigorta şirketinin değiştirilmesi halinde, Sözleşme süresi içinde araç ruhsat sahibinin değişmesi halinde, sigorta sözleşmesi, araç ruhsat sahibinin değiştiği tarihten itibaren on gün sonra kendiliğinden fesih olur. Sigorta teminatı, yeni ruhsat sahibi için herhangi bir işleme gerek kalmaksızın feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçerlidir. Sigorta şirketinin araç ruhsat sahibinin değiştiği tarihe kadar hak kazandığı prim gün esasına göre tespit edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.

Işletenin Değişmesi Halinde ; 

Sözleşme süresi içinde araç ruhsat sahibinin değişmesi halinde, sigorta sözleşmesi, araç ruhsat sahibinin değiştiği tarihten itibaren on gün sonra kendiliğinden fesih olur. Sigorta teminatı, yeni ruhsat sahibi için herhangi bir işleme gerek kalmaksızın feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçerlidir. Sigorta şirketinin araç ruhsat sahibinin değiştiği tarihe kadar hak kazandığı prim gün esasına göre tespit edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.

Hasarsızlık indirimine hak kazanmış araç ruhsat sahibi;
Aracı başkasına devreder ve devir nedeniyle fesih olan sigorta sözleşmesinin fesih tarihinden itibaren iki yıl (730 gün) içinde aynı araç türünde başka bir aracın ruhsat sahibi olarak yeni bir sigorta talep ederse indirim hakkı devam eder. Bu işleten için iki yıllık (730 gün) süreyi aştıktan sonra yapılacak sigorta sözleşmesine ilk kez trafikte yer alan araç işletenlerine tarife 1. basamaktan uygulanılır.
Aracı başkasına devreder ve farklı araç türünde başka bir aracın ruhsat sahibi olarak yeni bir sigorta talep ederse, bu kişi için düzenlenecek sigorta sözleşmesine ilk kez trafikte yer alan araç sahibi gibi indirimsiz kademe primi uygulanılır.
Prim artırımına konu bir araç ruhsat sahibi , aracı başkasına devreder ve herhangi bir araç türünde başka bir aracın işleteni olarak yeni bir sigorta talep ederse, prim arttırımı basamağı, süre ile bağlı olmaksızın, kaldığı yerden devam eder.

Kısa Vadeli Trafik Sigortası
Kısa vadeli trafik sigortası sadece geçici plakalar ile uluslararası yolcu ve eşya taşımacılığı yapan yabancı plakalı araçlar için düzenlenebilir. Bu araç türleri dışındaki araçlar için ise kısa vadeli poliçe düzenlenmeyecektir.
Trafik Poliçeleri Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

Trafik poliçelerinde de diğer tüm poliçelerde olduğu gibi kapsam altında olan ve olmayan haller genel şartlar ile belirtilmiştir. Trafik poliçesi genel şartları her sigorta şirketi için aynıdır.
Genel şartlara göre trafik poliçeleri kapsamı dışında kalan haller :
· Sigortalının kendisinin uğrayacağı zararlar.
· Aracı kullanan kişinin, aracı kullanırken uğrayacağı zararlar nedeniyle ileri sürülen talepler.
· Aracı kullanan kişi yakınlarının uğrayacağı zararlar nedeniyle ileri sürülen talepler.
· Araç sahibi ile aracı kullanan kişi arasındaki ilişkide araca gelen zararlar nedeniyle ileri sürülen talepler.
· Poliçede gösterilen aracın ve bu araç ile taşınan malların (yolcu bagajı ve benzeri eşya teminat dahilindedir) veya çekilen araç ya da römorkun bozulması ve zarar görmesi sebebi ile ileri sürülen talepler.
· Çalınan veya gaspedilen araçların sebep oldukları ve Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücünün sorumlu olmadığı zararlar ile aracın çalındığını veya gaspedildiğini bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürülebilecek talepleri ile çalan ve gaspeden kişilerin talepleri.
· Sürat yarışlarına katılım ve/veya yarış güzergahında yapılan antremanlar sırasında meydana gelebilecek zararlar nedeniyle ileri sürülen talepler.
· Aracın gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla faaliyette bulunan teşebbüslere bırakılmasından sonra aracın sebep olduğu zararlara ilişkin ileri sürülen talepler.
· Patlayıcı ve parlayıcı maddelerin taşınması (yedek akaryakıt hariç) sebebiyle meydana gelen zararlara yönelik ileri sürülen talepler.
· Manevi tazminata ilişkin talepler.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Eğer yazıyı beğendiyseniz ya da ekleyecekleriniz varsa, lütfen yorumunuz yazın veya RSS aboneliği ile yeni yazılardan anında haberdar olun.

Yorumlar

Henüz Yorum Yok.

Yorum Yazın

(gerekli)

(gerekli)