Zorunlu Deprem Sigortasının Kapsamı

Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (DASK) yaptırmak zorunluluğu olan ve olmayan binalar :

Genel şartlara göre Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) kapsamında olan binalar aşağıda belirtilmiştir:

 1. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında mesken olarak inşa edilmiş binalar ve bağımsız bölümler.
  Temeller ve buna bağlı olarak taşıyıcı sistem sigorta kapsamında olmakla birlikte bunların dışında kalan ortak yerler sigorta kapsamında bulunmamaktadır.
 2. Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar (arazi, arsa vs.) üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar. Başka bir deyişle, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi olmayan arazi ve arsalar, hazine arazileri vb. üzerine inşa edilmiş binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışındadır.
 3. Yukarıdaki iki maddede açıklanan koşullara göre sigorta kapsamına giren, mesken olarak inşa edilmiş binaların içinde yer alan, ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler.
 4. Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tahsisi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar ve tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılmalıdır.

Diğer taraftan, 27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan bağımsız bölümler ve binalar için, ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı alınmış olması kaydıyla, iskan izninden veya içinde yaşanmaya başlanmasından itibaren bir ay içinde malikler veya varsa intifa hakkı sahipleri tarafından Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılır.

Deprem Poliçesi yaptırmak zorunda olmayan binalar :

Genel şartlara göre Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında olmayan binalar aşağıda belirtilmiştir:
· Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar.

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar.
 2. Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar.
 3. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olsun veya olmasın tamamı ticari ve sınai amaçla kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim merkezi binaları vs.)
 4. Inşaatı henüz tamamlanmamış mesken olarak inşa edilen binalar.
 5. 27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan bağımsız bölümler ve binalar.

DASK Deprem Poliçesi Kapsamı Dışında Kalan Durum ve Masraflar :
Deprem poliçelerinde de diğer tüm poliçelerde olduğu gibi kapsam altında olan ve olmayan haller genel şartlar ile belirtilmiştir. Deprem poliçesi genel şartları her sigorta şirketi için aynıdır. Genel şartlara göre deprem poliçeleri kapsamı dışında kalan haller nelerdir:

Etiketler: , , , , , , , , ,

Eğer yazıyı beğendiyseniz ya da ekleyecekleriniz varsa, lütfen yorumunuz yazın veya RSS aboneliği ile yeni yazılardan anında haberdar olun.

Yorumlar

Henüz Yorum Yok.

Yorum Yazın

(gerekli)

(gerekli)