Okul Servis Araçları Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

OKUL SERVİS ARAÇLARI FERDİ KAZA SİGORTA TARİFE VE TALİMATIA-TEMİNAT :

1.SEÇENEK 2.SEÇENEK 3.SEÇENEK

Sakatlanma ve ölüm teminatı

3.000.-YTL 5.000.-YTL 10.000.-YTL
(Cenaze masrafları dahil)

Tedavi Giderleri Teminatı

3.000.-YTL 5.000.-YTL 5.000.-YTL

Türk Ticaret Kanunu’nun 1321.maddesi hükümlerine göre küçükler, mahçurlar ve mümeyyiz olmayan kişilerin ölümü nedeniyle ölüm tazminatı ödenmez.

B-TARİFE :

Minibüs ve otobüslerde okul öğrencileri taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşları, taşıyacakları öğrenciler ve taşımada görevlendirilen sürücüler ile bunların yardımcıları ve rehber öğretmenler için yukarıda belirlenen teminat limitlerine kadar yapılacak ferdi kaza sigortasına beher koltuk ve görevli personel sayısı toplamı esas alınarak kişi başına;

1. Seçenekte 50 YKR.
2. Seçenekte 1 YTL.
3. Seçenekte 2 YTL.
net prim uygulanır.

C-TALİMAT :

1. Sigorta bir yıllık süre esasına göre yapılacaktır.
2. Sigorta sözleşmesine, bedeline veya primine ilişkin olarak halen mevcut ve ileride konulabilecek vergi, resim ve harçlar sigorta ettirenden alınır.
3. Bu tarife ve talimat 04 Mayıs 1998 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

İHTAR

Sigorta poliçeleri, Ferdi kaza sigortası genel şartları çerçevesinde tanzim edilecek ve aşağıda yazılı kloz poliçelere eklenecek.

KLOZ:

İşbu sigorta, poliçede kayıtlı okul servis aracında taşınan öğrenciler ve taşımada görevlendirilecek sürücüler ile bunların yardımcıları ve rehber öğretmenler için taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine taşıma aracında bulundukları süre içerisinde maruz kalacakları her türlü kazaların neticelerine karşı temin eder.

Alıntı: http://www.gunessigorta.com.tr/page.php?act=viewPage&name=okul_servis_araclari

Etiketler: , , , , ,

Eğer yazıyı beğendiyseniz ya da ekleyecekleriniz varsa, lütfen yorumunuz yazın veya RSS aboneliği ile yeni yazılardan anında haberdar olun.

Yorumlar

Henüz Yorum Yok.

Yorum Yazın

(gerekli)

(gerekli)