Zorunlu Trafik Sigortası Poliçesi Teminatları

Zorunlu trafik sigortası teminat limitleri araç çeşitlerine ve araçlar ile ilgili mesleki  faaliyette bulunanlara göre değişebilir. Zorunlu trafik sigortalarındaki teminatlar şunlardır; Kişi başına vefat ve tedavi teminatı: Bir hasar durumunda her kişi için ödenecek olan vefat ve tedavi masraflarını karşılar. Kaza başına vefat ve tedavi teminatı: Bir hasar durumunda bir kazadaki tüm kişilerin vefat ve tedavi […]


Zorunlu Trafik Sigortası

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) : Zorunlu Trafik sigortası, her araç sahibi tarafından yaptırılması zorunlu olan ve herhangi bir kazada diğer araç veya üçüncü şahıslara karşı verebileceğiniz bedeni ve maddi zararları / hasarları güvence altına alan ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na (bkz. http://www.hukuki.net/forum/tags/index.php?tag=/2918/ ) tabi olan zorunlu bir sigorta ürünüdür. […]


Okul Servis Araçları Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

OKUL SERVİS ARAÇLARI FERDİ KAZA SİGORTA TARİFE VE TALİMATIA-TEMİNAT : 1.SEÇENEK 2.SEÇENEK 3.SEÇENEK Sakatlanma ve ölüm teminatı 3.000.-YTL 5.000.-YTL 10.000.-YTL (Cenaze masrafları dahil) Tedavi Giderleri Teminatı 3.000.-YTL 5.000.-YTL 5.000.-YTL Türk Ticaret Kanunu’nun 1321.maddesi hükümlerine göre küçükler, mahçurlar ve mümeyyiz olmayan kişilerin ölümü nedeniyle ölüm tazminatı ödenmez. B-TARİFE : Minibüs ve otobüslerde okul öğrencileri taşımak isteyen […]


Zorunlu Deprem Sigortasının Kapsamı

Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (DASK) yaptırmak zorunluluğu olan ve olmayan binalar : Genel şartlara göre Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) kapsamında olan binalar aşağıda belirtilmiştir: 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında mesken olarak inşa edilmiş binalar ve bağımsız bölümler. Temeller ve buna bağlı olarak taşıyıcı sistem sigorta kapsamında olmakla birlikte bunların dışında kalan ortak yerler sigorta […]


Zorunlu Deprem Sigortası nedir?

Zorunlu deprem sigortası ve (DASK) nedir? 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlüğe giren Zorunlu Deprem Sigortası, depremin neden olacağı yangın, infilak ve yer kayması dahil, sigortalı binalarda ve temellerinde oluşturacağı maddi zararları sigorta bedeli kadar kapsar. Zorunlu Deprem Sigortası ile ilgili maddi zararlar Doğal Afetler Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından […]


Deprem Hasarları ve Sigortalının Yükümlülükleri

Deprem Hasarlarında Sigortalıların Yükümlülükleri Nelerdir ? Sigortalı deprem sigortası genel şartlarına göre aşağıda belirtilen şu hususları yerine getirmekle yükümlüdür: Hasarın gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç on beş işgünü içinde Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na veya sözleşmeyi yapan sigorta şirketine bildirimde bulunmak. Doğal Afet Sigortaları Kurumu görevlilerinin veya kurumun yetkili kıldığı kimselerin, hasara uğrayan binalara makul amaçlarla […]