Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası

Bir işletmede yangın ve diğer riskler sonucu meydana gelen maddi hasarlar, yangın sigortası poliçesi ile karşılanır. Ancak bu hasarın gerçekleşmesi nedeniyle işin durmasından doğacak kayıpları (ciro düşmesi, masraf artışı vs.) kar kaybı sigortası karşılar. Yangına bağlı kar kaybı sigortalarında Teminatın Kapsamı Yangına bağlı kar kaybı sigortası ile kar kaybı teminatı verilecek durumlar, ilgili yangın sigorta sözleşmesinde […]