Kira sigortası nedir?

Kiracı ve Kiraya veren için kira bedellerinin ödenmesini güvence altına alan sigortalara kira sigortası denilir. Kiracılar için kira sigortası paketi ve teminatları : İşsiz kalma durumunda kira ödemesine güvence : Kira sigortası, kiracının işten çıkarılması durumunda, işsizlik sigortasına başvurunun kabulü koşuluyla kiranın bedelini her ay kiracı adına ödeme yapar. Iflas halinde kira ödemesine güvence : […]