Yük Sigortası

Yük Sigortası (Emtia Nakliyat Sigortası) :  Yük sigortası, diğer bir ifade ile emtia nakliyat sigortası; Kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden diğer bir yer taşınmakta olan her türlü yükün, taşınmaları sırasında karşılaşabilecekleri tehlikelerden kaynaklanan hasarlara karşı teminat sağlamaktadır. Yük sigortalarında Dikkat Edilmesi gereken Hususlar : Emtia nakliyat sigortasında, sigortalının kasti hareketlerinden meydana gelen […]