Kira

Kira Kaybı Sigortası

İşyeri sigortalarından olan Kira kaybı sigortası poliçesi ile konutunuz veya işyeriniz için; yangın, yıldırım, infilak ana teminatlarına ilave olarak, aşağıda belirtilen ek teminatlardan dilediğinizi seçerek, söz konusu teminatlar dahilinde kiralanan mahalde meydana gelebilecek hasar sonucu, kiracının veya mal sahibinin kira kaybı güvence altına alınır. Mal sahibinin kira kaybı: Hasar giderilinceye kadar geçen süreye ait olan kira geliri […]


Kira sigortası nedir?

Kiracı ve Kiraya veren için kira bedellerinin ödenmesini güvence altına alan sigortalara kira sigortası denilir. Kiracılar için kira sigortası paketi ve teminatları : İşsiz kalma durumunda kira ödemesine güvence : Kira sigortası, kiracının işten çıkarılması durumunda, işsizlik sigortasına başvurunun kabulü koşuluyla kiranın bedelini her ay kiracı adına ödeme yapar. Iflas halinde kira ödemesine güvence : […]