Ferdi Kaza

Fatura Ödeme Garantisi Sigortası

Fatura Ödeme Garantisi Sigortası Telefon, elektrik, doğalgaz, su, internet gibi düzenli faturaların istem dışı işsiz kalma ve ferdi kaza durumunda faturalarını ödemek suretiyle garanti altına alan bir sigorta çeşidi olup, artık zor durumda faturaları kimin ödeyeceğini düşünmek zorunda kalmayacaksınız. Fatura Koruma Garanti Sigortası ile mücbir durumda kalındığında garanti altına alınan faturalarınız sigorta şirketi tarafından ödenerek mağdur olmanız, gecikme faizlerinden sorumlu […]


Okul Servis Araçları Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

OKUL SERVİS ARAÇLARI FERDİ KAZA SİGORTA TARİFE VE TALİMATIA-TEMİNAT : 1.SEÇENEK 2.SEÇENEK 3.SEÇENEK Sakatlanma ve ölüm teminatı 3.000.-YTL 5.000.-YTL 10.000.-YTL (Cenaze masrafları dahil) Tedavi Giderleri Teminatı 3.000.-YTL 5.000.-YTL 5.000.-YTL Türk Ticaret Kanunu’nun 1321.maddesi hükümlerine göre küçükler, mahçurlar ve mümeyyiz olmayan kişilerin ölümü nedeniyle ölüm tazminatı ödenmez. B-TARİFE : Minibüs ve otobüslerde okul öğrencileri taşımak isteyen […]


Ferdi Kaza Sigortası nedir?

Ferdi kaza sigortası, olması muhtemel bir kaza halinde, sigortalının vefat ve sürekli sakatlık risklerini bir yıl süreyle güvence altına alan bir sigorta çeşididir. Aynı zamanda bu poliçe sigortalının seçmiş olduğu limitler dahilinde kaza sonucu oluşabilecek tedavi masraflarını ve çalışamadığı günlerin maddi kayıplarını da kapsamı altına alır. Herhangi bir vefat veya sakatlık halinde, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilere veya […]


Ferdi Kaza Sigortası ve Sigortalı yükümlülükleri

Ferdi Kaza Sigortası Riskinin Gerçekleşmesi Durumunda Sigortalının Yükümlülükleri Nelerdir? Sigorta ile güvence altına alınan hususta hasar gerçekleştiğinde genel şartlara göre sigortalı, aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür.· Hak sahipleri, riskin gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren durumu beş gün içinde sigorta şirketine bildirmek zorundadır. Hak sahipleri, kazanın yerini, tarihini, sebeplerini ve ayrıca tedaviyi yapan doktordan alacağı durum raporunu sigorta […]


Ferdi Kaza Sigortası Teminatları

Ferdi kaza sigorta poliçesi yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, ihtiyaca uygun doğru teminatların seçimini yapmaktır. Ferdi kaza sigorta poliçeleri kaza sonucu vefat ve kaza sonucu sakatlık ana teminatlarından oluşur. Ancak diğer riskleri de isteğe bağlı olarak alabileceğiniz ek teminatlar ile güven altına alarak sigorta poliçesine ekletebilirsiniz. 1. Ferdi Kaza Sigortasında Bulunan Ana Teminatlar Tüm sigorta şirketlerinin […]