Deprem

Zorunlu deprem sigortası hakkında sık sorulan sorular

Zorunlu Deprem Sigortası İle İlgili Sıkça Sorulan SorularZorunlu deprem sigortasında tazminat ödenmesi ne şekilde olur? Tazminat miktarının yasa ve poliçe hükümlerine göre tespit edilmesinden sonra Doğal Afet Sigortaları Kurumu, sigorta bedelini aşmamak kaydıyla kesinleşmiş olan tazminat miktarını en geç takip eden bir ay içerisinde hak sahibine ödemek zorundadır. Zorunlu deprem sigortasında tazminat hakkının eksilmesi hali […]


Zorunlu Deprem Sigortasının Kapsamı

Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (DASK) yaptırmak zorunluluğu olan ve olmayan binalar : Genel şartlara göre Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) kapsamında olan binalar aşağıda belirtilmiştir: 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında mesken olarak inşa edilmiş binalar ve bağımsız bölümler. Temeller ve buna bağlı olarak taşıyıcı sistem sigorta kapsamında olmakla birlikte bunların dışında kalan ortak yerler sigorta […]


Zorunlu Deprem Sigortası nedir?

Zorunlu deprem sigortası ve (DASK) nedir? 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlüğe giren Zorunlu Deprem Sigortası, depremin neden olacağı yangın, infilak ve yer kayması dahil, sigortalı binalarda ve temellerinde oluşturacağı maddi zararları sigorta bedeli kadar kapsar. Zorunlu Deprem Sigortası ile ilgili maddi zararlar Doğal Afetler Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından […]


Deprem Hasarları ve Sigortalının Yükümlülükleri

Deprem Hasarlarında Sigortalıların Yükümlülükleri Nelerdir ? Sigortalı deprem sigortası genel şartlarına göre aşağıda belirtilen şu hususları yerine getirmekle yükümlüdür: Hasarın gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç on beş işgünü içinde Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na veya sözleşmeyi yapan sigorta şirketine bildirimde bulunmak. Doğal Afet Sigortaları Kurumu görevlilerinin veya kurumun yetkili kıldığı kimselerin, hasara uğrayan binalara makul amaçlarla […]