Yazar Arşivi

Sigorta firmaları nereye şikayet edilir?

Sigorta firmaları nereye şikayet edilir? Sigorta şirketleri ile sigortalılar arasında çıkan ihtilafların çözümünde 2 yol mevcuttur. Bunlardan birincisi sigorta firmasına karşı hasarı ödememesi nedeniyle tazminat davası açmak üzere avukat tutup, mahkemeye başvurmaktır. Ancak bu yol ucuz bir yol değildir. Çünkü avukatlık ücretleri ve yargılama masrafları yüksek fiyatları nedeniyle son çare olarak düşünülmelidir. İkincisi ve daha kolay […]


İkinci Görüş Sigortası

İkinci Görüş Sigortası Hastasınız bir doktora veya hastaneye gittiniz. Konulan teşhisi doğrulamak ve teşhisten emin olduktan sonra tedavi veya ameliyat olmak istiyorsunuz. Ancak sağlık sigortanız veya SGK bunun ücretini ödemeyecektir. Peki ne yapmak gerek? İkinci bir görüşe ihtiyacınız var ama özel veya sosyal sağlık sigortanız bedelini ödemeyecek. Bu durumda Second Opinion sigortası devreye girerek ilk görüşün […]


Fatura Ödeme Garantisi Sigortası

Fatura Ödeme Garantisi Sigortası Telefon, elektrik, doğalgaz, su, internet gibi düzenli faturaların istem dışı işsiz kalma ve ferdi kaza durumunda faturalarını ödemek suretiyle garanti altına alan bir sigorta çeşidi olup, artık zor durumda faturaları kimin ödeyeceğini düşünmek zorunda kalmayacaksınız. Fatura Koruma Garanti Sigortası ile mücbir durumda kalındığında garanti altına alınan faturalarınız sigorta şirketi tarafından ödenerek mağdur olmanız, gecikme faizlerinden sorumlu […]


İnşaat Tamamlama Sigortası

İnşaat Tamamlama Sigortası Özellikle kentsel dönüşüm projeleri ve toplu konut inşaatı projelerinde müteahhit firmanın iflası ve/veya taahhüt ettiği projeyi kasten veya ihmalen tamamlayamaması veyahut tamamlamaması halinde inşaatın kaldığı yerden devam ettirilerek bitirilmesi ve iş sahiplerine teslim edilmesini garanti altına alan sigorta türüdür. Bina tamamlama sigortası ile sigortalılar inşaat şirketinin keyfi davranışlarını engelleyerek, protokolde yazan şartlara uyulmaması halinde yine Borçlar Kanunun […]


Diş Sağlığı Sigortası

Diş Sağlığı Sigortası Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde geçerli olan, yolculuk esnasında dahi geçerli olan Diş Sağlığı Sigortası poliçesi kapsamında tüm işlemleri sigortalıları adına yürüten, iş seyahatleri  ya da tatilde dahi oluşan diş rahatsızlıkları ve diş sağlığı ile ilgili konuları garanti alan bir sağlık sigortası türüdür. Genel sağlık sigortaları genelde diş hastalıklarını kapsam dışında bıraktıklarından ve ülkemizin en önemli ve en sık […]


Ferdi hukuksal koruma sigortası

Türkiye Sigortalar Birliği tarafından 2007 yılında genel şartları oluşturulan, ancak bugüne kadar ülkemizde uygulanmayan hukuksal koruma sigortası artık hayata geçmiş bulunmakta. Hukuk sigortası ile avukatı olsun olmasın kişiler sigorta poliçesindeki şartlar dahilinde ileride başlarına gelebilecek bir olaya ilişkin adli mercilere başvurmak zorunda kaldıklarında, sigorta kişinin avukatlık ücretlerini ödeyecek. Avukatı olmayanlar ise davanın görüleceği il barosundan […]


Nakliyat Sigortası ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular

Nakliyat sigortası yaptırılması zorunlu mudur? Nakliyat sigortalarının yaptırılması için yasal bir zorunluluk yoktur. Bununla birlikte emtia nakliyat (yük) sigortalarında bankaların sigorta güvencesi aramaları, tekne sigortalarında ise riske maruz meblağların yüksekliği ve ipotek alacaklısının sigorta teminatı arzusu, nakliyat sigortalarını finansal bir zorunluluk haline getirmiştir. Nakliyat poliçelerinde kullanılan klozların (özel şartların) amacı nedir?  Nakliyat sigortaları uluslararası nitelikte sigortalardır. Dışalım […]


Emtia Nakliyat Sigortası Genel Şartları

EMTEA NAKLİYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1953 Madde 1- Sigortalı malların fırtınadan, geminin batmasından veya karaya vurmak veyahut kaya veya sığlığa bindirmek gibi haller neticesinde tamamen  veya kısmen harap olmasından, oturmadan, çatışmadan, sabit, seyyar veya sabih bir cisme (buz dahil) çarpmasından, malın denize atılmasından, yangından, infilaktan, kaptan ve gemi adamlannın barataryasından yükleme, […]


Yük Sigortası

Yük Sigortası (Emtia Nakliyat Sigortası) :  Yük sigortası, diğer bir ifade ile emtia nakliyat sigortası; Kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden diğer bir yer taşınmakta olan her türlü yükün, taşınmaları sırasında karşılaşabilecekleri tehlikelerden kaynaklanan hasarlara karşı teminat sağlamaktadır. Yük sigortalarında Dikkat Edilmesi gereken Hususlar : Emtia nakliyat sigortasında, sigortalının kasti hareketlerinden meydana gelen […]


Kıymet Nakliyat Poliçesi Genel Şartları

Kıymet Nakliyat Poliçesi Umumi Şartları   Madde 1- İşbu poliçe ile sigorta edilmiş olan eşya, Nakliyat idarelerine tevdileri anından itibaren mürsilileyhe teslimleri zamanına kadar tevellüt edebilecek bilcümle zayiata karşı temin edilmiştir. ”Post restant” suretiyle sevk taktirinde, muhatarat postahaneye veya şömendöfer istasyonuna muvasalattan sonra iki günden ziyade bir müddete şamil olamayacaktır. Binaenaleyh Şirket yalnız, mürsellere karşı […]